Notrax

 

Osnovna predstavitev

Z ergonomijo proti utrujenosti – Inteligentna stoječa delovna mesta z Notraxom

Smernice sveta Evropske skupnosti, izdane dne 30. novembra 1989 (31959L0654), o minimalnih predpisih glede varnosti in zdravja pri delu predpisujejo določene zahteve glede varnosti in zdravstvenega varstva na delovnem mestu.

Uporaba podlog za delovna mesta je priporočljiva iz naslednjih razlogov:


Pošljite povpraševanje.


Buy now